Živočišná výroba

Stěžejním zaměřením živočišné výroby je chov mléčného skotu a nosnic. Živočišná výroba je provázaná s rostlinnou tím, že veškeré krmivo si umíme vypěstovat, připravit a namíchat sami.

Chov skotu

ZD Senice chov skotu

Chov skotu

Stěžejním odvětvím živočišné výroby našeho podniku je chov skotu. Skot chováme na Mléčné farmě Loučany, která nedávno prošla rekonstrukcí a tím splňuje nejvyšší požadavky na welfare zvířat. Na mléčné farmě Loučany chováme Holštýnský černostrakatý skot. Jedná se o plemeno velkého tělesného rámce s největší prošlechtěností na mléčnou užitkovost na světě. V základním stádu o pěti stech dojnicích je uzavřený obrat. Kvalitu našich dojnic dokládá užitkovost 10 300 litrů za normovanou laktaci. Denní dodávka mléka do mlékárny je 13 500 litrů, to je 32,5 litrů mléka na dojenou krávu denně. Dojíme na paralelní dojírně side by side. Jalovičky z vlastního odchovu zařazujeme do obratu stáda, býčky prodáváme na výkrm. Krmivovou základnu si z velké části vyrábíme sami. Minerální látky a vitamíny, které do směsí přidáváme, nakupujeme od specializovaných krmivářských firem. Krmení zajišťujeme samojízdným krmným vozem Storti Terrier. Režim jakosti dokládáme získaným certifikátem Q-CZ. Ten potvrzuje výrazný přesah rámce kritérií stanovených pro syrové kravské mléko, zdraví a životní pohodu zvířat.

Kontakt

Ing. Marie Martínková
Tel:
608 683 120
vkk.loucany@zdsenice.cz

Adresa
Loučany 830, 783 44 Loučany

Chov nosnic

ZD Senice chov drubeze

Chov nosnic

Chovu nosnic se věnujeme na farmě v Drahanovicích. Slepice chováme v obohacených klecích, ve kterých jsou integrovány kromě napájení, krmení, sběru vajec, i prostředky ke naplnění etologických potřeb slepic. Chováme snáškové hybridy slepic Bovans Brown a ISA Brown. Hybrid Bovans Brown byl vyšlechtěn v Holandsku. Vyznačuje se vysokou snáškou, výbornou životaschopností a velkou hybridní odolností. Hybrid ISA Brown pochází z Francie. Je typický vysokým potenciálem produkce vajec a dobrou adaptabilitou na prostředí. Jde o nejefektivnější nosnice na světě šlechtěné na dlouhé snáškové cykly.

ZD Senice chov drubeze

Kontakt

Ing. Jakub Forman
Vedoucí provozu
Tel:608 683 127
drubezarna@zdsenice.cz 

Oto Keluc
Obchodní zástupce
Tel:731 607 078
keluc@zdsenice.cz 

Kontakt na prodejnu
Tel:
608 683 150

Adresa
Drahanovice 16, 783 43 Drahanovice

Otevírací doba
Po – Ne: 7 – 17 hod