Rostlinná výroba

V areálu zemědělského družstva provozujeme míchárnu krmiv. Připravujeme zde kompletní krmné směsi pro všechny kategorie chovaných hospodářských zvířat. Spolupracujeme s odbornými firmami, které se zabývají výživou zvířat. Pomocí jejich, na přání sestavených, krmných komponent vyrábíme dokonale vybilancované krmné směsi.

Zemědělské družstvo obhospodařuje 4 910 ha orné půdy. Největší zastoupení pěstovaných plodin mají obilniny, a to 68 %, ječmen jarní a pšenice ozimá. Další pěstovanou plodinou je cukrová řepa, kukuřice setá, řepka ozimá, vojtěška setá a Žatecký aromatický chmel. Zabýváme se i ovocnářstvím. Naše sady zaujímají 140 ha, na kterých pěstujeme tyto ovocné druhy jabloně, rybíz, švestky, višně a třešně.