Aktuality

Zde najdete přehled aktualit a novinek v našem podniku.

Členská schůze

Dne 23. května 2024 ve 14 h se uskuteční členská schůze podniku. Zahájení prezence ve 13 h.

Program jednání:
1/ Procedurální otázky
2/ Výroční zpráva představenstva o hospodaření družstva za rok 2023
3/ Zpráva kontrolní komise
4/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, rozdělení a užití zisku
5/ Volby orgánů Zemědělského družstva Senice na Hané
6/ Určení auditora, který provede ověření účetní závěrky za rok 2024
7/ Odměňování členů představenstva a kontrolní komise
8/ Diskuse
9/ Usnesení
10/ Závěr

Prodej selat

Prodej defektních selat z farmy Senička s váhou od 40 kg. Cena a termín prodeje dohodou. Kontakt paní Dagmar Kleinová 608 683 123.

Projekty

Datum

2.11.2023

Název Projektu

FVE Drahanovice

Číslo projektu

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002747

Předmět projektu

Projekt FVE Drahanovice je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Datum

2.5.2023

Název Projektu

FVE Senička

Číslo projektu

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000941

Předmět projektu

Projekt FVE Senička je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Datum

16.3.2023

Název Projektu

FVE Loučany

Číslo projektu

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000354

Předmět projektu

Projekt FVE Loučany je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Datum

9.9.2022

Název Projektu

Investice do ŽV – drůbež

Číslo projektu

21/012/0411j/671/002096

Předmět projektu

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku v podobě kompletní rekonstrukce haly pro chov nosnic v areálu farmy Drahanovice na alternativní voliérový systém ustájení nosnic. Spolufinancováno EU v rámci PRV.

Datum

16.6.2022

Název Projektu

Investice do RV – chmel, ovoce

Číslo projektu

21/012/0411l/671/002207

Předmět projektu

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku v podobě pořízení strojů do chmele a ovocných sadů. Spolufinancováno EU v rámci PRV.

Datum

9.12.2020

Název Projektu

Investice do RV – chmel

Číslo projektu

20/010/0411l/671/000611

Předmět projektu

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku v podobě novostavby nosné konstrukce chmelnic, pořízení speciálního traktoru do chmelnic a ořezávače chmele. Projekt je financován z rozpočtu České republiky.

Datum

4.12.2020

Název Projektu

Porodna prasnic

Číslo projektu

20/010/0411i/671/001136

Předmět projektu

Investice vedoucí k modernizace zemědělského podniku v podobě rekonstrukce haly v areálu farmy Senice na Hané na moderní chov prasnic a uplatnění moderních technologií pro chov, krmení a větrání. Projekt je financován z rozpočtu České republiky.

Datum

21.11.2019

Název Projektu

Krmný vůz

Číslo projektu

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017323

Předmět projektu

Výměna stávající krmné soupravy za samojízdný krmný vůz. Projekt přispěje ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Spolufinancováno EU v rámci OPPIK.

Datum

17.9.2019

Název Projektu

Investice do RV – chmel

Číslo projektu

18/007/0411l/671/003211

Předmět projektu

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku pro rozvoj v oblasti rostlinné výroby s výrobním zaměřením pro pěstování chmele. Spolufinancováno EU v rámci PRV.

Datum

27.8.2019

Název Projektu

Administrativní budova Vilémov

Číslo projektu

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015120

Předmět projektu

Zateplení administrativní budovy, výměna otvorových výplní, instalace tepelného čerpadla a modernizace osvětlení. Projekt přispěje ke zlepšení energetických vlastností budov a snížení objemu produkovaných emisí. Spolufinancováno EU v rámci OPPIK.

Datum

30.7.2019

Název Projektu

Stroje do RV

Číslo projektu

18/007/0411g/671/003208

Předmět projektu

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku pro rozvoj v oblasti rostlinné výroby s výrobním zaměřením na pěstování cukrové řepy a ovocnářství. Spolufinancováno EU v rámci PRV.

Datum

18.4.2019

Název Projektu

VKK Loučany

Číslo projektu

CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013135

Předmět projektu

Zateplení budovy, výměna otvorových výplní, modernizace vytápění a osvětlení. Projekt přispěje ke zlepšení energetických vlastností budovy a snížení objemu produkovaných emisí. Spolufinancováno EU v rámci OPPIK.

Datum

21.1.2019

Název Projektu

Inovativní projekt – cukrovka

Číslo projektu

18/006/16210/671/000055

Předmět projektu

Vývoj a aplikace progresivní technologie zakládání porostů cukrové řepy v aridní oblasti je projekt zaměřený na vývoj nedostupné technologie cíleného hlubokého podzimního řádkového zpracování s hnojením půdy a úprava secího stroje. Spolufinancováno EU v rámci PRV.

Datum

21.1.2019

Název Projektu

Inovativní projekt – siláž

Číslo projektu

18/006/16210/671/000063

Předmět projektu

Inovace ve způsobu přípravy a výroby siláže je projekt nově vyvíjené technologie na sklizeň a zpracování kukuřičné siláže jako základ krmné dávky pro chovaný dojený skot. Spolufinancováno EU v rámci PRV.

Datum

5.10.2018

Název Projektu

Modernizace RV – chmel

Číslo projektu

17/005/0411g/671/002908

Předmět projektu

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku v podobě pořízení zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu. Spolufinancováno EU v rámci PRV.

Datum

5.10.2018

Název Projektu

Modernizace družstva

Číslo projektu

17/005/0411l/671/002826

Předmět projektu

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku v podobě pořízení speciálních zemědělských strojů pro rostlinou výrobu. Spolufinancováno EU v rámci PRV.

Datum

2.3.2018

Název Projektu

Budova dílen Senice

Číslo projektu

CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011490

Předmět projektu

Zateplení komplexu budov, výměna otvorových výplní, modernizace vytápění a osvětlení za účelem zlepšení energetických vlastností budov a snížení objemu produkovaných emisí. Spolufinancováno EU v rámci OPPIK.

Datum

30.8.2017

Název Projektu

Modernizace chmelnice

Číslo projektu

16/003/0411g/671/002072

Předmět projektu

Modernizace chmelařského střediska Zemědělského družstva Senice na Hané prostřednictvím výstavby nové velkoplošné chmelnicové konstrukce. Spolufinancováno EU v rámci PRV.

Datum

31.7.2017

Název Projektu

Snížení prašnosti Senička

Číslo projektu

CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001009

Předmět projektu

Pořízení čističky zemědělských komodit s filtrem za účelem snížení emisí znečišťujících látek. Spolufinancováno EU v rámci OPPIK.

Datum

5.5.2017

Název Projektu

Administrativní budova Senice

Číslo projektu

CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0009650

Předmět projektu

Zateplení administrativních budov, výměna otvorových výplní, modernizace vytápění. Projekt přispěje ke zlepšení energetických vlastností budov a snížení objemu produkovaných emisí. Spolufinancováno EU v rámci OPPIK.

Datum

29. 8. 2016

Název Projektu

Farma Loučany

Číslo projektu

15/001/0411c/671/001858

Předmět projektu

Modernizace technologie chovu skotu na farmě v Loučanech za účelem zlepšení životních podmínek zvířat. Spolufinancováno EU v rámci PRV.

logo_PRV-1
LogoMZe-bezČR
mpo-logo