Olbena a.s.

Další zajímavou činností související s naším podnikem je provoz bioplynové stanice.

Bioplynová stanice

ZD Senice bioplynová stanice Olbena

Bioplynová stanice

Další zajímavou činností související s naším podnikem je provoz bioplynové stanice BPS Městský Dvůr v Olomouci, který zajišťuje firma Olbena, a.s. Jde o zemědělskou bioplynovou stanici, která zpracovává biomasu, převážně kukuřičnou siláž, pomocí procesu anaerobní digestace za nepřístupu vzduchu v uzavřených fermentorech. Výsledkem tohoto procesu je bioplyn, který se využívá jako palivo pro kogenerační jednotky. Kogenerační jednotka je zařízení, kde se vyrábí elektrická energie a teplo o elektrickém výkonu 2000 kW a tepelném výkonu 1856 kW. Množství vyprodukovaného bioplynu za den je cca 20000 m3. Pro vytápění okolní lokality je vybudován teplovod o celkové délce cca 2,5 km, který zásobuje několik místních firem. Jako vedlejší produkt bioplynové stanice je digestát, který vzniká po procesu fermentace a je následně využíván jako kvalitní organické hnojivo.

Kontakt

Ing. Lubomír Vítek
Tel:
608 683 106
vitek@zdsenice.cz

Adresa
Šlechtitelů 139/14 Holice, 779 00 Olomouc