Zemědělské družstvo
Senice na Hané

Jsme zemědělské družstvo hospodařící na úrodných půdách Olomouckého kraje.
Produkujeme kvalitní výrobky rostlinné a živočišné výroby.

Náš příběh

zdsenice

Náš příběh

Zemědělské družstvo Senice na Hané vzniklo v roce 1991. Nachází se na území Olomouckého kraje v oblasti úrodné Hané a je řazeno do řepařského výrobního typu.

Převažujícím půdním typem je černozem. Družstvo hospodaří na výměře 5 079 ha zemědělské půdy. Obhospodařované pozemky se nacházejí v obcích Senice na Hané, Náměšť na Hané, Cholina, Slatinice, Senička, Loučany, Vilémov, Lutín, Dubčany, Bílsko, Drahanovice, Luběnice, Loučka a Olbramice.

ZD Senice

Zaměřujeme se na rostlinnou i živočišnou výrobu. V živočišné výrobě se specializujeme na chov holštýnského skotu a s tím spojenou výrobu mléka, na chov nosnic a prodej vajec.

zdsenice

Náš příběh

Zemědělské družstvo Senice na Hané vzniklo a do obchodního rejstříku bylo zapsáno 5.3.1991. Nachází se na území Olomouckého kraje v úrodné rovině Hané a je řazeno do řepařského výrobního typu.

Převažujícím půdním typem je černozem. Družstvo hospodaří na výměře 5079 ha zemědělské půdy. Úrodné půdy se nachází v katastrech obcí Senice na Hané, Náměšť na Hané, Cholina, Slatinice, Senička, Loučany, Vilémov, Lutín, Dubčany, Bílsko, Drahanovice, Luběnice, Loučka a Olbramice.

ZD Senice

Zaměření družstva je především zemědělská prvovýroba s převažující výrobou
rostlinnou. V živočišné výrobě se specializujeme na chov holštýnského skotu a s tím
spojenou výrobu mléka, na chov nosnic a prodej vajec.

Podniky

Mezi dceřiné podniky družstva patří Senimo a. s., který provozuje obchodní dům, hotel a restauraci. Dále Zemědělské družstvo Haná, zabývající se rostlinnou a živočišnou prvovýrobou a odbytová družstva, přes která obchodujeme zemědělské produkty. Část rostlinné produkce se zpracovává v bioplynové stanici, kterou provozuje podnik Olbena a. s.

Naším nejvýznamnějším partnerem je Zemědělský svaz České republiky, jehož jsme zakládajícím členem. Úlohou svazu je pomáhat svým členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit.

Další členství: Svaz pěstitelů cukrové řepy Moravy a Slezska, Svaz pěstitelů chmele, Moravský chmelařský spolek, Svaz pěstitelů olejnin, Ovocnářská unie ČR, Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce a Svaz skladovatelů ovoce.

Zemědělské družstvo Haná

Senimo a.s.

Olbena a.s.

Senimaso s.r.o.

SH odbyt s.r.o.

Moovo družstvo

Podniky

Mezi dceřiné podniky družstva patří SENIMO a.s., který provozuje obchodní dům, hotel a restauraci. Dále Zemědělské družstvo Haná, zabývající se rostlinnou a živočišnou prvovýrobou a odbytová družstva, přes která obchodujeme zemědělské produkty. Část rostlinné produkce se zpracovává v bioplynové stanici, kterou provozuje podnik OLBENA, a.s.

Naším nejvýznamnějším partnerem je Zemědělský svaz České republiky, jehož jsme zakládajícím členem. Úlohou svazu je pomáhat svým členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit.

Další členství: Svaz pěstitelů cukrové řepy Moravy a Slezska, Svaz pěstitelů chmele, Moravský chmelařský spolek, Svaz pěstitelů olejnin, Ovocnářská unie ČR, Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce a Svaz skladovatelů ovoce.

Podniky ve skupině

SENIMO a.s.

Zemědělské družstvo Haná

SENIMASO s.r.o.

SH odbyt s.r.o.

MOOVO, družstvo

OLBENA akciová společnost

Kariéra

Zemědělské družstvo Senice na Hané nabízí tyto volné pozice.