Polní výroba

Zemědělské družstvo Senice na Hané u Olomouce je tradiční česká firma, která
produkuje kvalitní výrobky živočišné a rostlinné výroby. Přijďte ochutnat.

ZD Senice obilniny

Obilniny

ZD Senice obilniny

Počet hektarů

3300 ha

Počet %

68%

Z obilnin pěstujeme ječmen jarní a pšenice ozimou. U ječmene jsou to výhradně sladovnické odrůdy.
U pšenice je převážná část pro potravinářské užití a menší část krmné pro potřeby živočišné výroby. V pěstování obilnin jsme zcela soběstační pro zajištění krmiva pro skot a nosnice.

Cukrovka

ZD Senice cukrovka

Počet hektarů

950 ha

Počet %

19%

Úrodu cukrové řepy prodáváme do okolních cukrovarů. Vedlejší produkty po zpracování cukrovky, cukrovarské řízky a melasu, používáme ve výživě zvířat.

ZD Senice cukrovka
ZD Senice polní výroba kukuřice

Kukuřice

ZD Senice polní výroba kukuřice

Počet hektarů

650 ha

Počet %

13%

Z kukuřice pěstujeme hybridy vhodné k silážování, které používáme pro krmení skotu nebo jako palivo do bioplynové stanice. Sklizenou zrnovou kukuřici po usušení uskladňujeme a průběžně prodáváme pro krmivářský průmysl nebo spotřebováváme na vlastní míchárně krmiv.

Řepka

ZD Senice řepka

Počet hektarů

200 ha

Počet %

4%

Pěstování řepky se v našem podniku věnujeme okrajově a veškerou produkci této plodiny prodáváme k potravinářským účelům.

ZD Senice řepka
ZD Senice vojtěška

Vojtěška

ZD Senice vojtěška

Počet hektarů

200 ha

Počet %

4%

Speciální sektor rostlinné výroby je pícninářství, ve kterém se věnujeme pěstování vojtěšky seté na výrobu objemného krmiva pro výživu skotu.